Doğan Reklam, Boyabat Reklam Tabela-Kutu Harf

Hakkımızda

Hakkımızda

Doğan Tabela hizmet verdiği kurum ve firmaların, görsel ve kurumsal kimliklerini oluşturur, hedef kitleye ulaşmada uygulanacak adımları belirler, gerekli çözümleri üretir ve müşterileri adına uygular. 

İşlerinde hazır ve uygulanmış fikirlere yer vermez yaratıcılığı ön planda tutar.

Geniş hizmet yelpazesi ile müşterilerinin tanıtımı ile ilgili tüm isteklerine cevap verebilir, müşteri ilişkilerinde iyi hizmet ve uzun soluklu bir iş birliği yaratma amacı güder. 

İş teslimi ve bitirmede verdiği sürenin dışına çıkmaz, müşteri memnuniyetini her şeyden önde tutar.

40 yılı aşkın tecrübesiyle Doğan Tabela ve Reklam sizin için çalışır, sizin için üretir, sizin için uygular.

 

Reklam Aşamalarımız nelerdir?

Bir reklam kampanyasının bel kemiğini oluşturan yaratıcı çalışmalardır. Yaratıcı çalışma özgünlük, dikkat çekicilik ve akılda kalıcılık gibi bir çok unsurun oluşmasına imkan sağlar. Bir reklam kampanyasında yaratıcı çalışmaları iki grupta toplamak mümkündür:
-Kampanya boyunca tüketiciye “neler” söyleneceğini ortaya koyan yaratıcı çalışmalar: Bu aşamada öncelikle hem ürüne hem tüketici kitleye ilişkin bilginin toplanması, bu bilgilerin tatmin edici ve derli toplu bir halde düzenlenmesi gerekir. Bu bilgilerin ışığında tüketiciye verilecek olan mesajların oluşturulması aşamasına geçilir.
-Bunların tüketiciye “nasıl” söyleneceğini belirleyen yaratıcı çalışmalar: Bu aşamada yapılan, metin yazarının gözlem ve sentez yeteneğini kullanarak kararlaştırılan mesaj ve temaların tüketiciye nasıl ulaştırılacağına karar vermek ve bunları kağıda dökmektir. Yani başlıkların, sloganların, reklam metninin, taslak ve senaryoların yazımını gerçekleştirmektir.

 

Reklam kampanyası düzenleyecek olan kurumun kendisine ve çevresine ilişkin mevcut bilgileri toplayarak, planlamaya esas olacak tahminlerde bulunması gerekir.

Amaçları..İşletmenin içinde bulunduğu pazardaki olası gelişmeleri analiz ederek, bu gelişmelerin işletmeye ve ürünlere yapacağı olası etkileri belirlemek
..işletme ve pazar ile ilgili olası gelişmelerle ilgili varsayımlar geliştirmek
..işletmenin içinde bulunduğu pazarın tüketici gruplarının ihtiyaçlarının neler olduğunu ve bunları etkileyen faktörleri analiz etmek
Bu evrede ürün analizleri yapılarak, ürünün benzer yada rakip ürünlere oranla üstün ve zayıf yönleri ve hedef kitle analizleri ile tüketicinin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durumu, mesleği, geliri gibi özelliklerinin belirlediği demografik faktörler, kültür, sosyal sınıflar, danışma grupları, aileden oluşan sosyo-kültürel faktörler ve gereksinimler ve güdüler, öğrenme, kişilik, algılama, tutum ve inançların oluşturduğu psikolojik faktörler incelenir; hedef kitlenin üründen beklentileri ortaya çıkartılmaya çalışılır. Rekabet analizleri ile rakip işletmelerin uyguladıkları ve uygulamayı planladıkları pazarlama faaliyetleri analiz edilir.

Bir reklam kampanyasının değerlendirilmesi, hazırlanan kampanyanın, verilmek istenen mesajı hedef kitleye ne ölçüde ulaştırabildiği ve satışların artmasına ne ölçüde katkı sağladığı dikkate alınarak yapılabilir. Hazırlanan reklam kampanyası iki aşamada değerlendirilir:


1. Kampanya seçilen reklam araçlarında yer almadan önce gerçekleştirilen değerlendirmeler ki bunlara “pretestler” denilmektedir.Bu aşamadaki ön değerlendirmenin esası resim, metin, başlık, müzik gibi reklam öğelerini test etmek ve başarısızlık riskini asgariye indirmektir.


2.Reklam kampanyası belirlenen süre içinde belirlenen reklam araçlarında yayınlanıp bittikten sonra yapılan değerlendirme ki bunlara reklam etkinliğinin ölçülmesi veya son değerlendirme , “post test” denilmektedir.
Bu değerlendirmeler, reklam kampanyalarının başarısı üzerinde büyük önem taşıdığından sadece bu alanda hizmet veren araştırma şirketleri kurulmuştur ve yoğun hizmetler vermektedirler.

Biz Kimiz?

 • Misyonumuz

  Müşterimizin pazarlama iletişimi ihtiyaçlarına uygun, fonksiyonel, estetik, uygulanabilir tasarımlar yapmak ve üretmek.
  Müşterilerimizin pazar payları daha fazla elde edebilmeleri için pazarda ayrıştırıcı, kalıcı marka misyonuna sahip olmalarına destek verecek ürünleri sunmak.
  Malzeme temininden, tasarım ve üretime kadar olan her süreçte ara kalite kontrollerle iş akışlarında hep aynı yüksek kalite standardını sunmak.
  Tüm iş adımlarında sistematik yaklaşımla hareket etmek.
  Reklam sektöründe güçlü ve lider bir yere sahip olmak.
  Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak.
  Güvenilir ve tavsiye edilir olmak

   

 • Vizyonumuz

  Doğan Tabela güven ilkesinden yola çıkarak, müşterilerine daima kaliteli malzemeyi kullanmayı amaç ve ilke edinmiştir.

  Kalite standartlarını artırmak için, bilim ve teknolojinin ışık tuttuğu çağdaş iş yaşamında, reklam sektörünün en iyisi, en kalitelisi, en hızlısı ve sektörde lider olmaktır. Bunun için bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri yakından takip ederek kendisini sürekli yenilemektedir. 

 • Kalite Politikamız

  Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı çözümleri geliştirmek ve desteklemek
  Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu, lider bir şirket olmak
  Süreçlerimizi uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekleyerek hizmet vermek
  Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak
  Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemek
  Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmek